jazyk / language:   ČJ


odborný seminář

Problematika provozu distribučních sítí

Co je dnes nutné řešit v prostředí distribučních sítí před nástupem druhé vlny decentrální zdrojů a elektromobility
 
termín: 26. 10. 2021
místo konání: Clarion Congress Hotel Prague
 
 
program
 
8.30      
Registrace

9.00      
Zahájení
 
9.15 - 10.45
Problematika provozu distribučních sítí, způsoby uzemnění uzlu sítě, vliv nesymetrických poruch
 
11.00 - 11.30
Dodržování kvality elektřiny dle platné legislativy, obecný přehled o změnách legislativ v gesci ERÚ
 
11.45 - 12.30
Provoz sítí nn, nesymetrické zatížení a možnosti jeho eliminace, problematika napájení sítě více transformátory
 
12.30 - 13.30     oběd
 
13.30 - 14.10
Ztráty distribučních transformátorů, volba optimálního výkonu distribučního transformátoru
 
14.20 - 15.20
Decentrální zdroje v distribuční síti
 
15.20 - 16.00
Diskusní prostor
 
Přednášející:
Ing. František Žák, Ph.D. se zabývá provozem distribučních sítí více než 30 let. Hlavní zaměření bylo soustředěno na analýzy distribučních sítí a hledání optimálních řešení a inovativní činnost. Tato činnost byla zaměřena zejména na distribuční sítě vysokého napětí a způsobu uzemnění uzlu sítě. Zároveň se věnoval provozu lokálních zdrojů v distribučních sítích a podílel se na realizaci několika ostrovních provozů. V poslední době se věnuje vlivu lokálních zdrojů na provoz sítí, optimalizaci návrhu PV systémů v návaznosti na bateriová úložiště a časový průběh přetoku výkonu. Je autorem několika patentovaných řešení.
 

 
 
  

 

 

    Partneři akce
 
  AF Power agency


  Mediální partneři
 
  All for POWER